Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 173 Với Ca/Nhạc Sĩ Thanh Phong – Ngày 10 Tháng 10/2017Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 173 Với Ca/Nhạc Sĩ Thanh Phong – Biệt Đoàn Văn Nghệ Trung Ương – Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị – Ngày 10 Tháng 10/2017 …

Tiếng Hát Hậu Phương Kỳ 173 Với Ca/Nhạc Sĩ Thanh Phong  – Ngày 10 Tháng 10/2017